Wreszcie: oczekiwana wielka przeprowadzka.

W oficjalnym piśmie dyrektora CEA p. dra Zdzisława Bujanowskiego z dnia 28-12-2016 r. czytamy:
„(…) W nawiązaniu do podpisanej umowy Centrum Edukacji Artystycznej z przyjemnością informuje, że zostaliście Państwo zakwalifikowani do projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, (…) jako (…) jednostka z uregulowaną sytuacją dotyczącą własności budynków oraz jednostka, która ma zapewnioną trwałość projektu.”
Co to dla nas oznacza?
Na wiosnę tego roku – jeśli procedura przetargowa będzie przebiegała standardowo, bez zakłóceń – możemy spodziewać się rozpoczęcia prac termomodernizacyjnych w budynku sali koncertowej, a po zakończeniu obecnego roku szkolnego w pozostałej części naszej szkoły. Co się stanie z nami? Z pomocą przyszło nam Miasto Racibórz oferując na cały przyszły rok szkolny budynek po Gimnazjum Nr 5 przy ul. Opawskiej (G5 przeprowadza się do SP15).
Nasz poczciwy Moniuszko doczeka się w końcu remontu swojego domu, domu radości, muzyki i kultury, a my powitamy rok szkolny 2018/2019 w pięknym odnowionym budynku, w okrągłą, 40. rocznicę uruchomienia naszej PSM w budynku przy ul. Ogrodowej.
Tego sobie i Wam życzymy 😉 !

Zobacz film tutaj…

© 2015 PSM Racibórz, realizacja: JAPR