Regulamin konkursu

X Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Kompozytorów

Ludwig van Beethoven

Regulamin konkursu regionalnego:

 1. Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Kompozytorów organizowany jest przez szkoły regionu śląskiego.
 2. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości wybitnych kompozytorów,  integracja uczniów i nauczycieli.
 3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych I stopnia, klas IV-VI cyklu sześcioletniego, oraz II-IV cyklu czteroletniego.
 4. Konkurs jest dwuetapowy, przeprowadzany w formie pisemnej.
 5. Testy do każdego etapu przygotowywane są na materiałach udostępnionych uczniom (www.psmraciborz.pl).
 6. Etap I polega na wewnętrznych eliminacjach w szkole i odbywa się w wyznaczonym przez szkoły terminie – od 4.04.2018 do 9.04.2018.
 7. Do dnia 11.04.2018 szkoły przesyłają mailowo zgłoszenia uczniów do II etapu na adres: psmmoniuszko@poczta.onet.pl, o tytule X KONKURS O KOMPOZYTORACH, podając w treści: imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia, aktualną klasę i cykl, imię i nazwisko nauczyciela oraz potwierdzenie opłaty wpisowej.
 8. Etap II obejmujący test wiedzy i test odsłuchowy odbędzie się dnia 17.04.2018 w Państwowej Szkole Muzycznej w Raciborzu (tymczasowa siedziba ul. Opawska 81) o godz. 15.30.
 9. Testy do obu etapów przygotowują organizatorzy.
 10. Testy do I etapu zostaną przesłane na adresy mailowe szkół do dnia 26.03.2018
 11. W II etapie szkołę może reprezentować maksymalnie 4 uczestników.
 12. Uczestnicy przyjeżdżają na etap międzyszkolny konkursu na koszt własny.
 13. Uczestnicy wpłacają wpisowe (każdy uczestnik – 25 zł) przeznaczone na przygotowanie poczęstunku, dyplomów i nagród.
 14. Wpisowe należy wpłacić do 11.04.2018 na konto Rady Rodziców przy PSM Racibórz 48 8475 0006 2001 0012 1880 0001 z dopiskiem X KONKURS O KOMPOZYTORACH – nazwa szkoły.
 15. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące konkursu Koordynator X edycji – Barbara Wałach, PSM Racibórz – nr tel. 693114739

© 2015 PSM Racibórz, realizacja: JAPR