XXIV Konkurs akordeonowy

REGULAMIN

KONKURSU AKORDEONOWEGO SZKÓŁ MUZYCZNYCH I i II STOPNIA

XXIV EDYCJA – TRANSGRANICZNA


1. Organizator konkursu:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Raciborzu, Rada Rodziców PSM w Raciborzu.

2. Patronat honorowy:

Prezydent Miasta Racibórz – Mirosław Lenk, Starosta Powiatu Raciborskiego – Ryszard Winiarski.

3. Termin i miejsce konkursu:

23.11.2018 r. – Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisława Moniuszki w Raciborzu.

4. Konkurs będzie przebiegał w następujących kategoriach:

Kategoria A PSM I stopnia, klasy I-IV cyklu sześcioletniego, klasy I-II cyklu czteroletniego, lub równorzędne zza granicy

Kategoria B PSM I stopnia, klasa V-VI cyklu sześcioletniego, klasy III-IV cyklu czteroletniego, lub równorzędne zza granicy

Kategoria C PSM II stopnia, klasa I-III, lub równorzędne zza granicy

Kategoria D PSM II stopnia, klasy IV-VI, lub równorzędne zza granicy

5. Program konkursu:

Kategoria A:

  1. Utwór obowiązkowy – oryginalna kompozycja kompozytora polskiego (lub narodowego z kraju, z którego pochodzi uczestnik) – do wyboru
  2. Program dowolny

Łączny czas trwania programu: 4-7 min.

Kategoria B:

  1. Utwór obowiązkowy – oryginalna kompozycja kompozytora polskiego (lub narodowego z kraju, z którego pochodzi uczestnik) – do wyboru
  2. Program dowolny, zróżnicowany pod względem stylu i charakteru

Łączny czas trwania programu: 7-10 min.

Kategoria C:

  1. Utwór obowiązkowy – oryginalna kompozycja kompozytora polskiego (lub narodowego z kraju, z którego pochodzi uczestnik) – do wyboru
  2. Program dowolny, zróżnicowany pod względem stylu i charakteru

Łączny czas trwania programu: 10-15 min.

Kategoria D :

  1. Utwór obowiązkowy – oryginalna kompozycja kompozytora polskiego (lub narodowego z kraju, z którego pochodzi uczestnik) – do wyboru
  2. Program dowolny, zróżnicowany pod względem stylu i charakteru

Łączny czas trwania programu: 15-20 min.

6. Skład Jury: dr hab. prof. Marek Andrysek, dr Marcela Kysowa-Halmova, dr hab. Paweł Paluch, mgr Lilianna Bochen.

7. Decyzje Jury są ostateczne.

8. Uczestnicy konkursu będą występować w kolejności alfabetycznej.

9. Opłatę na rzecz Rady Rodziców w wysokości 50 zł od uczestnika należy wpłacić na konto nr: 48 8475 0006 2001 0012 1880 0001 z dopiskiem „Konkurs Akordeonowy SM I i II st.”, imię i nazwisko uczestnika.

10. W przypadku rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.

11. Koszt podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

12. Zgłoszenia (na załączonym formularzu) wraz z dowodem wpłaty należy przesłać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 8.11.2018 r. nr fax 324152409, 324190822 lub email: psmmoniuszko@poczta.onet.pl

13. Szczegółowy harmonogram konkursu podany zostanie do 15.11.2018 r.
14. Koordynat konkursu: Wiesława Lampert-Szczyra, PSM Racibórz, tel. 698751682.

Do pobrania:

Regulamin
Karta zgłoszenia (doc)
Karta zgłoszenia (pdf)

Uczestnikom zapewniamy sale do ćwiczeń, poczęstunek i upominki za udział w konkursie.

© 2015 PSM Racibórz, realizacja: JAPR