Uwaga!

W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach artystycznych, nie przeprowadza się egzaminów promocyjnych i końcowych, a roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne. Więcej informacji na http://psmraciborz.pl/przesluchania-i-egzaminy/

© 2015 PSM Racibórz, realizacja: JAPR