Informacje o nieobecnościach uczniów

Bardzo prosimy rodziców i opiekunów, aby na bieżąco informowali o nieobecności swojego dziecka (i jej przyczynie) każdego nauczyciela, z którym ma ono zajęcia w PSM w Raciborzu, niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, które spowodowały tę nieobecność (np. choroba, wyjazd, kwarantanna itp.). Prosimy o to szczególnie teraz – w okresie zwiększonej absencji.

© 2015 PSM Racibórz, realizacja: JAPR