Rytmika i Kształcenie Słuchu w klasach 1-3 cyklu 6-letniego od 18-01-2021 r.

1. Od poniedziałku 18.01.2021 r. lekcje rytmiki i kształcenia słuchu będą odbywały się hybrydowo.

2. Lekcja trwająca 45 minut 1x tygodniowo odbywać się będzie zdalnie na dotychczasowych zasadach – materiał będzie przesyłany na platformie Discord – do samodzielnego zrealizowania.

3. Lekcje trwające 2×45 minut 1x tygodniowo odbywać się będą w szkole wg minimalnie zmienionego planu. Dzieci przychodzą w luźnym stroju (sportowy, rytmiczny), przebierają obuwie na baletki i czekają w szatni ogólnej na parterze. Wszystkie rzeczy pozostawiamy w swoich szafkach. O wyznaczonej godzinie nauczyciel przyjdzie po dzieci na zajęcia.

4. Nie korzystamy z szatni rytmicznej. Tylko dzieci idą z nauczycielem na lekcje.

5. Na zajęcia przynosimy książkę, zeszyt, klawiaturę ( kl. 1 dostanie klawiatury na lekcji) oraz piórnik kompletnie wyposażony (2-3 ołówki, 2 gumki i kredki).

6. Po zajęciach dzieci zostaną odprowadzone do szatni ogólnej. Prosimy, aby opiekunowie czekali przed szkołą przy wejściu.

7. Na zajęcia z rytmiki i kształcenia słuchu może uczęszczać uczeń zdrowy oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji.

8. Przed zajęciami, w przerwie między grupami oraz po zajęciach będzie się odbywała dezynfekcja i wietrzenie sali.  Zachowujemy ogólne zasady sanitarne – dystans, częste mycie rąk i dezynfekcja.

9. Prosimy aby regularnie korzystać z e dziennika oraz platformy Discord, ponieważ sytuacja jest niestabilna i lekcje mogą odbywać się w innym trybie.

10. W razie pytań prosimy o telefon do szkoły lub wiadomość na e-dzienniku do nauczyciela – Barbary Wałach.

PLAN  ZAJĘĆ od 18.01.2021 r.

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartek
kl. 2AiBc6 i 3AiBc6 – bez zmian – lekcje zdalnekl. 1Ac6 / 14:10-15:35kl. 3Ac6 / 15:00-16:25kl. 1Ac6 i 1Bc6 – bez zmian – lekcje zdalne
kl. 1Bc6 / 15:50-17:15kl. 3Bc6 /  16:40-18:05kl. 2Ac6 / 15:50-17:15
kl. 2Bc6 / 17:30-18:55

W dalszym ciągu obowiązują ustalenia dyrekcji PSM w Raciborzu odnośnie:

procedur antycovidowych

informowania o nieobecnościach uczniów

uczniów, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych

© 2015 PSM Racibórz, realizacja: JAPR