Zajęcia KS i AM w klasach 1c4, 5c6 i 6c6 od 18-01-2021 r.

1. Od poniedziałku 18.01.2021 r. konsultacje z Kształcenia Słuchu klasy 1A i 1B cyklu 4-letniego będą odbywały się według dotychczasowego planu w szkole, a w klasach 5c6 i 6c6 (Kształcenie Słuchu i Audycje Muzyczne) będą odbywały się hybrydowo (również w ramach dotychczasowego planu).

Plan zajęć 1c4, 5c6 i 6c6 od 18 stycznia 2021 r.

2. Lekcja KS dla klas 5c6 i 6c6 trwająca 45 minut 1x tygodniowo odbywać się będzie zdalnie na dotychczasowych zasadach – za pomocą platformy ZOOM.

3. W ramach lekcji AM i drugiej KS (klasy 5c6 i 6c6) 1x tygodniowo odbywać się będą w szkole konsultacje w sali C-1-8. Uczniowie przychodzą na zajęcia w grupach maksimum czteroosobowych (podział na grupy wg nazwiska umieszczony jest powyżej w planie).

5. Na zajęcia przynosimy własną książkę (do kształcenia słuchu), zeszyt (do kształcenia słuchu i do audycji muzycznych), klawiaturę papierową oraz piórnik kompletnie wyposażony (minimum to: ołówek, gumka, długopis).

6. Przed i po zajęciach nie gromadzimy się przy sali, tylko udajemy się do szatni, unikając zgromadzeń powyżej pięciu osób. Opiekunowie czekają przed szkołą przy wejściu.

7. Na konsultacje w szkole może uczęszczać uczeń zdrowy oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji / na kwarantannie.

8. Przed zajęciami, w przerwie między grupami oraz po zajęciach będzie się odbywała dezynfekcja i wietrzenie sali.  Zachowujemy ogólne zasady sanitarne – dystans, maseczki, częste mycie rąk i dezynfekcja.

9. Prosimy rodziców i uczniów, aby regularnie korzystali z e-dziennika, ponieważ sytuacja jest niestabilna i ustalone zajęcia mogą odbywać się w innym trybie.

10. W razie pytań prosimy o telefon do szkoły lub wiadomość na e-dzienniku do nauczyciela – Piotra Pisarczyka.

11. W dalszym ciągu obowiązują ustalenia dyrekcji PSM w Raciborzu odnośnie:

procedur antycovidowych

informowania o nieobecnościach uczniów

uczniów, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych

© 2015 PSM Racibórz, realizacja: JAPR