PSMusic Chef – konkurs kulinarno-muzyczny !

Regulamin konkursu PSMusic Chef 2021:

I. ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu jest  Państwowa Szkoła Muzyczna w Raciborzu

II. WAŻNE DATY KONKURSU:

Termin nadsyłania zdjęć i  filmików: 28.05.2021

Ogłoszenie wyników:  16.06.2021

Rozdanie nagród: 25.06.2021 – w dzień zakończenia Roku Szkolnego.

III. CELE KONKURSU:

– poznanie ciekawych utworów muzycznych

– rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności muzycznych

– aktywizacja uczniów PSM  i ich rodzin

– pobudzanie kreatywności dzieci

– budowa więzi rodzinnych

IV. ADRESACI KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do uczniów PSM w Raciborzu wraz z rodzinami.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach.

Każdy uczeń może wziąć udział w dwóch kategoriach, ale tylko jeden raz.

kategoria I –  KULINARNY UTWÓR

  1. przygotować jeden utwór, który będzie zawierał w tytule np. nazwę potrawy, produktu spożywczego itp. dowolnego kompozytora
  2. utwór należy zagrać z pamięci bez korzystania z playbacku lub półplaybacku w dowolnym składzie (solo, duet, zespół)
  3. czas trwania utworu: do 5 minut
  4. nagranie musi stanowić jeden niepodzielny plik, na którym widoczna jest cała sylwetka wykonawcy / wykonawców
  5. na początku nagrania powinien znaleźć się: imię i nazwisko uczestnika/uczestników, klasa, nazwisko kompozytora, tytuł utworu (dopuszczalna jest zapowiedź ustna na początku nagrania)

kategoria II – DANIE MUZYCZNE

– “skomponować” własnego pomysłu “muzyczne” danie. Powinno ono być przygotowane i przyozdobione wg muzycznej fantazji kucharza – cukiernika kojarzące się lub nawiązujące do notacji muzycznej, instrumentów, itd, itp… – danie powinno być zdatne do spożycia 🙂 ; młodsze dzieci: pomoc osoby dorosłej wskazana 🙂

– przysłać filmik – krok po kroku – z wykonania swojego dzieła i jego degustacji

– przysłać zdjęcie muzycznego dania razem z jego  autorem  i  kucharzem (najlepiej w jednej osobie)

– przysłać przepis na swoje wspaniałe muzyczne danie (planujemy stworzyć PRZEPIŚNIK PSMusic Chef)

–  prace muszą być  podpisane: nr wybranej kategorii, grupy – imię i nazwisko ucznia oraz klasa do jakiej uczęszcza uczeń w PSM

– czas trwania: do  5 minut

VI. OCENA PRAC:

1. Oceny utworów i potraw dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2. Kryteria oceny:

kategoria I:

– Jury ocenia wykonawców w trzech grupach:

grupa A: uczniowie cyklu sześcioletniego – solo lub solo z akompaniamentem

grupa B: uczniowie cyklu czteroletniego – solo lub solo z akompaniamentem

grupa C: zespoły: duety, tria, itd. (dopuszczalny akompaniament)

– członek Jury nie ocenia swojego ucznia

– Jury ocenia:

-poprawność wykonania

-interpretacja utworu

-ogólny wyraz artystyczno- sceniczny

kategoria II:

Jury ocenia:

– pomysłowość muzyczno-kulinarna w  tworzeniu i ozdobieniu dania, wypieku, przekąski…

– estetyka wykonania

– wkład ucznia w pracę… (Jury weźmie pod uwagę możliwości dziecka)

– dbałość o detale, poczucie humoru, nieszablonowe podejście do tematu. Smaku niestety ocenić nie możemy 🙂

– wrażenie ogólne.

3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

VII. NAGRODY:

Komisja konkursowa przyzna nagrody w każdej z kategorii i grupy z osobna.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez organizatora i umieszczenia w materiałach publikowanych przez organizatora nagrań, zdjęć i przepisów prac konkursowych.

2. Filmiki, zdjęcia i przepisy mogą zostać zamieszczone na stronie www naszej szkoły oraz szkolnym Fb po ogłoszeniu wyników (o wyborze decyduje Jury)

3. Przystąpienie do konkursu oznacza przyjęcie przez uczestnika warunków zawartych w niniejszym regulaminie

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach konkursowych w materiałach szkolnych

5. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora, a także na stronie internetowej www.psmraciborz.pl

6. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator.

IX. KONTAKT

Dodatkowe informacje udzielane są w sekretariacie: 324152409

Osoba odpowiedzialna za konkurs: 693114739 (Wałach Barbara)

Wszystkie materiały konkursowe przesyłamy na adres mailowy: konkursy@psmraciborz.pl

Zapraszamy do udziału i życzymy wielu wspaniałych pomysłów !!!

© 2015 PSM Racibórz, realizacja: JAPR