Relacja z warsztatów z Profesorem Julianem Gembalskim

Dnia 15.11.br. w sali koncertowej naszej szkoły odbyły się kolejne warsztaty organowe – tym razem z dziedziny interpretacji utworów barokowych i późniejszych, w stylu romantycznym i neoromantycznym z literatury organowej. Profesor Julian Gembalski, związany na co dzień z Akademią Muzyczną w Katowicach, to znany wirtuoz, pedagog i rzeczoznawca organów, sprawujący opiekę nad wszystkimi instrumentami w kościołach Diecezji Katowickiej. Z jego inicjatywy powstało pierwsze w środkowej Europie Muzeum Organów, które mieści się w siedzibie Akademii Muzycznej. Dwa tygodnie temu sprawował też funkcję przewodniczącego jury naszego Transgranicznego konkursu w Raciborzu. Tym chętniej uczniowie naszej szkoły i PSM II stopnia w Rybniku spotkali się z nim przy organach, aby poznać jego pogląd na interpretację wykonywanych utworów.

Warsztaty przebiegły w przyjacielskiej atmosferze, a uczniowie obu szkół wraz z nauczycielami: Stanisławem Pielczykiem i Elżbietą Włosek-Żurawiecką nabyli nową inspirację do dalszej pracy nad utworami i doskonaleniem warsztatu gry!

Zdjęcia w galerii

© 2015 PSM Racibórz, realizacja: JAPR