Historia szkoły

… szkolnictwo muzyczne w Raciborzu …

Początek działalności szkoły muzycznej w Raciborzu sięga lat 50-tych XX w., kiedy to podjęto pierwsze próby założenia w naszym mieście prywatnej szkoły muzycznej. Niestety ówczesna władza nie sprzyjała tworzeniu jakichkolwiek placówek o tym charakterze, stąd też działalność powoływanych szkół ograniczała się do krótkich okresów czasu.

pierwsze kroki – SOM –

W styczniu 1955 roku Emil Pogoda – wielki propagator utworzenia w Raciborzu szkoły muzycznej – uzyskał zgodę władz miasta na założenie

SPOŁECZNEGO OGNISKA MUZYCZNEGO

przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Nauka rozpoczęła się w dniu lutego 1955 roku w pomieszczeniach ówczesnego Technikum Finansowego.

pierwszy dyrektor:

Emil Pogoda

pierwsi pedagodzy:

Helena Jakobi – fortepian
Izabela Malcher – fortepian
Eryk Pytlik – skrzypce, klarnet, obój,   trąbka
Walter Rudek – akordeon

… podstawowe potrzeby? pomieszczenia i instrumenty …

W sierpniu 1955 roku Ognisko otrzymało kilka pomieszczeń przy ulicy Drzymały.

W następnych latach (do 1978) cały budynek przy ulicy Drzymały stał się własnością SOM (i powstałej tam później Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia).

Na rok szkolny 1955/56 przyjęto 60 osób na fortepian i 20 osób na skrzypce. Największy problem stanowił brak instrumentów, które pochodziły bądź z darowizn, bądź zostały wypożyczone. Niektóre przynosili sami nauczyciele. Zainteresowanie nauką w SOM okazało się bardzo duże, co wyrażało się wzrostem liczby uczniów. W roku szkolnym 1957/58 było ich już 340.

PSM I stopnia w Raciborzu

W związku z rosnącym zainteresowaniem nauką muzyki podjęto decyzję o utworzeniu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, co stało się 1 września 1961 roku. Państwowa Szkoła Muzyczna liczyła wówczas 106 uczniów. Pozostałych 176 uczniów uczęszczało do SOM.

Szczególny rozwój przeżywała szkoła muzyczna w latach 60-tych. Stało się jasne, że warunki lokalowe, w jakich funkcjonowała zaczynały być niewystarczające. Dlatego też pełniący od roku 1965 funkcję dyrektora Henryk Klaja – wybitny wykonawca muzyki organowej – rozpoczął starania o wybudowanie nowego gmachu dla szkoły.

Dnia 13 lipca 1973 roku dokonano wmurowania aktu erekcyjnego w fundamenty szkoły położonej przy ulicy Ogrodowej. Wcześniej na miejscu szkoły stał rozebrany w latach 60. XX wieku kościół ewangelicki (zniszczony w działaniach wojennych).

Uroczyste otwarcie nowego gmachu odbyło się w lipcu 1978 roku, a 1 września 1978 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowym gmachu szkoły. W roku 1980 staraniem dyrektora Henryka Klaji szkoła otrzymała organy koncertowe, które umieszczono w sali koncertowej liczącej 341 miejsc siedziących.

23 listopada 2001 roku szkoła otrzymała imię Stanisława Moniuszki.

W czerwcu 2017 roku, w budynku szkoły, rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją. Tymczasową siedzibą PSM, został budynek pogimnazjalny, przy ulicy Opawskiej 81.

 

© 2015 PSM Racibórz, realizacja: JAPR