Biblioteka

W naszej szkole działa biblioteka. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać :

a) wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice uczniów szkoły
b) w szczególnych przypadkach osoby nie będące uczniami, bądź pracownikami PSM (tylko na terenie szkoły)

Dyżur opiekuna biblioteki ma miejsce w dniach:

w zawiązku z nową siedzibą szkoły, dni i godziny pracy biblioteki zostaną podane we wrześniu 2017r.

© 2015 PSM Racibórz, realizacja: JAPR