Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 – zakończona!
—————————————————————————

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 – od lutego 2018r.

Do szkoły przyjmowani są kandydaci w wieku od 5 do 16 roku życia, którzy pomyślnie przeszli badanie przydatności. Badanie przydatności odbywa się co roku między 1 marca, a 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne i polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Podanie o przyjęcie zostanie udostępnione na stronie w lutym 2018r.
(podanie te można będzie składać do 10 maja 2018 r. w sekretariacie (ul. Opawska 81)

© 2015 PSM Racibórz, realizacja: JAPR