Rada Rodziców

ADRES KORESPONDENCYJNY

Rada Rodziców
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Raciborzu
ul. Ogrodowa 7, 47-400 Racibórz

Kontakt z Radą Rodziców: psmmoniuszko@poczta.onet.pl

 

Drodzy Rodzice!

W bieżącym roku szkolnym Radę Rodziców naszej szkoły tworzy 9 osób. Spośród nich, jak co roku, na pierwszym zebraniu Rady wyłoniono Prezydium:

Przewodnicząca: Joanna Opiela

Z-ca Przewodniczącej: Roman Bugla

Skarbnik: Marek Łyko

Sekretarz: Izabela Elsner

Pozostali członkowie Rady to: Barbara Wikarek-Podsiadło, Agata Szebel, Weronika Popela, Anna Pisarczyk oraz Justyna Heide.

Na tym samym zebraniu ustalono również, że wysokości składek na rzecz tejże Rady pozostaną bez zmian, tzn.:

15,00 zł / m-c – za jedno dziecko uczęszczające do PSM w Raciborzu

25,00 zł / m-c – za dwoje dzieci uczęszczających do PSM w Raciborzu

30,00 zł / m-c – za troje dzieci i więcej uczęszczających do PSM w Raciborzu

Nr konta bankowego Rady Rodziców także pozostaje bez zmian. Regularnych wpłat prosimy dokonywać na konto w Banku Spółdzielczym nr 48 8475 0006 2001 0012 1880 0001 lub gotówką w sekretariacie szkoły.

Państwa wsparcie i regularne wpłaty pozwolą na kontynuowanie naszej działalności i niektórych zapoczątkowanych w ubiegłym roku pomysłów i przedsięwzięć. Wśród wielu naszych planów przeznaczenia funduszy z opłacanych przez Państwa składek w roku bieżącym znajdują się:

– dofinansowanie do organizowanych przez naszą szkołę konkursów, koncertów czy innych wydarzeń (np. Konkurs Akordeonowy, Koncerty Kolędowe, Drzwi Otwarte – poczęstunki, nagrody, itd.)

– poczęstunki, upominki i nagrody dla uczniów (Mikołajki, balik karnawałowy, zakończenie roku szkolnego)

– poczęstunki / upominki dla nauczycieli i pracowników szkoły (Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Kobiet, zakończenie roku szkolnego)

– dofinansowanie do wyjazdu uczniów na koncerty, konkursy czy przeglądy odbywające się poza naszą szkołą (wpisowe, koszty przejazdu)

– dofinansowanie do planowanych w br. szkolnym weekendowych warsztatów zespołowych

– zakup nowych instrumentów w związku z poszerzoną ofertą dydaktyczną szkoły, a także doposażenie szkolnej biblioteki i w razie potrzeby, uzupełnienie upominków o charakterze reklamowym szkoły

– organizacja II edycji Muzycznego Festynu Rodzinnego

Już teraz dziękujemy za Państwa wsparcie i pomoc i zachęcamy do kontaktu, jeśli mają Państwo pytania, sugestie lub komentarze dotyczące naszej działalności.

Dyrekcja PSM Racibórz oraz Rada Rodziców przy PSM Racibórz

© 2015 PSM Racibórz, realizacja: JAPR