Polityka prywatności

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem)
jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im.
Stanisława Moniuszki w Raciborzu
ul. Ogrodowa 7, 47-400 Racibórz
tel. 32/ 415-24-09, kom. 577 197 315 e-mail psmraciborz@psmraciborz.pl


Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Elżbieta Borgosz
dane kontaktowe:  nr tel. 881 – 720 – 700;   email – biuro@bhpjanicki.pl
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

    • w celu rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. / kształcenia artystycznego;
    • wypełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe; Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
    • gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  • na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.

  

© 2015 PSM Racibórz, realizacja: JAPR