Składki szkolne

Opłaty i konta bankowe:

„Fundusz Muzyczny”
kwota: 30,00 zł na 1 miesiąc na każde dziecko, płatne gotówką w sekretariacie szkoły lub na konto:
bank: NBP
nr konta: 96 1010 1212 3107 5013 9134 0000

Pieniądze z Funduszu Muzycznego umożliwiają m.in. dofinansowywanie wyjazdów na konkursy, przesłuchania, wycieczki, fundowanie nagród dla uczniów, poczęstunków z okazji różnych wydarzeń, zakup nut do biblioteki, bieżące usuwanie usterek itd.

„Rada Rodziców”
15,00 zł / m-c – za jedno dziecko uczęszczające do PSM w Raciborzu
25,00 zł / m-c – za dwoje dzieci uczęszczających do PSM w Raciborzu
30,00 zł / m-c – za troje dzieci i więcej uczęszczających do PSM w Raciborzu
bank: Bank Spółdzielczy
nr konta: 48 8475 0006 2001 0012 1880 0001
lub gotówką w sekretariacie szkoły

Cele tych składek szerzej opisane zostały w menu Organa szkoły / Rada Rodziców.

„Wypożyczanie instrumentu”
kwota: 20,00 zł na 1 miesiąc, płatne gotówką w sekretariacie szkoły w dwóch ratach półrocznych

(I rata – do 15.09.2017 r. oraz II rata – do 28.02.2018 r.)

Pieniądze z tej puli przeznaczone są na remonty instrumentów.

© 2015 PSM Racibórz, realizacja: JAPR