Ruszyły zapisy do „muzycznej”

Tutaj można pobrać podanie na cykl sześcioletni…

Tutaj można pobrać podanie na cykl czteroletni…

Poniżej znajduje się lista najczęstszych pytań (FAQ) i odpowiedzi na nie – w pozostałych sprawach prosimy o bezpośredni kontakt ze szkołą.

Pytanie: Na jakich instrumentach można podjąć naukę w szkole muzycznej?
Odpowiedź: Nauka w szkole prowadzona jest na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, organy (tylko na cyklu 4-letnim), skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, klarnet, saksofon, obój, trąbka, puzon, instrumenty perkusyjne.

Pytanie: Jak długo trwa nauka w szkole muzycznej?
Odpowiedź: 6 lat w tzw. cyklu sześcioletnim – c6, lub 4 lata w tzw. cyklu czteroletnim – c4.

Pytanie: Ile lat powinien mieć kandydat do szkoły?
Odpowiedź: Do cyklu sześcioletniego przyjmowany jest kandydat, który w danym roku kalendarzowym ukończył co najmniej 6 lat, do 9 roku życia. Do cyklu czteroletniego przyjmowany jest kandydat, który w danym roku kalendarzowym ukończył 10 i nie więcej niż 16 lat.

Pytanie: Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby ubiegać się o przyjęcie do szkoły muzycznej?
Odpowiedź: Podanie o przyjęcie do szkoły (podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych) należy złożyć do 18 czerwca br., zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym instrumencie, a w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat – opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej lub zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego.

Pytanie: Gdzie i w jakim terminie należy złożyć dokumenty?
Odpowiedź: Bezpośrednio w sekretariacie szkoły, najpóźniej do dnia poprzedzającego termin badania przydatności, a w aktualnej sytuacji zw. z pandemią, podpisane i zeskanowane dokumenty można przesłać drogą mailową na adres: sekretariat@psmraciborz.pl. Zaświadczenie lekarskie i opinie można dostarczyć w późniejszym terminie – przed rozpoczęciem nauki.

Pytanie: Kiedy odbędzie się badanie przydatności kandydatów na rok szkolny 2021/2022?
Odpowiedź: 21 czerwca 2021 r. (w miarę potrzeb będzie organizowany drugi termin). W obecnej sytuacji termin i forma rekrutacji może ulec zmianie. Bieżące informacje zamieszczane będą na stronie internetowej szkoły oraz profilu Facebook.

Pytanie: Na czym polega badania przydatności?
Odpowiedź: na indywidualnym sprawdzeniu uzdolnień muzycznych (słuchu muzycznego, poczucia rytmu, pamięci muzycznej, poczucia tonalnego), a także na określeniu predyspozycji kandydata do nauki gry na danym instrumencie.

Pytanie: Jak można przygotować się do badania przydatności?
Odpowiedź: Szkoła, w ramach Dni Otwartych, corocznie organizuje zajęcia dla wszystkich kandydatów, na których można zapoznać się z rodzajami zadań (prawdopodobnie informacje te będą zamieszczone na stronie szkoły), a dodatkowo, istnieje możliwość umówienia się na indywidualne konsultacje z nauczycielem wybranego instrumentu.

Pytanie: Czy istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu?
Odpowiedź: Tak – odpłatność w tym roku wynosiła 20 zł miesięcznie płatne z góry za pół roku (120 zł)… dysponujemy większością instrumentów do wypożyczenia… uczniowie pragnący rozpocząć naukę na fortepianie, powinni posiadać własny instrument.

Pytanie: Jakie przedmioty realizuje uczeń w trakcie nauki w szkole muzycznej?
Odpowiedź:

w cyklu sześcioletnim:

w cyklu czteroletnim:


© 2015 PSM Racibórz, realizacja: JAPR